baner-onas

nasz_adres

33-100 Tarnów, ul. Wałowa 22

NiP : 873-28-28-783
REGON : 851793065
KRS : 0000060352

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy

Kapitał założycielski: 76300 zł

 

zarzad

  • Jadwiga Sołtys – Prezes Zarządu
  • Anna Wisłocka – Vice Prezes Zarządu
  • Wioletta Tyrka – Łabno- Vice Prezes Zarządu

 

telefony

  • 14 6889020 –rejestracja ogólna
  • 14 6889021 – rejestracja dla dzieci
  • 14 6889022 – sekretariat, fax