Do pobrania:

deklaracja

 

 

 

 

Informacje dodatkowe

Lekarze udzielają porad telefonicznych codziennie w godzinach pracy.

Wszelkich informacji w sprawie dostępu pacjentów do dokumentacji medycznej udziela rejestracja.

W sprawie skarg i wniosków Prezes Zarządu przyjmuje w każdą środę w godzinach 12:00-13:00.
Książka skarg i wniosków znajduje się w rejestracji

W związku z „Ustawą  o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679” z 27 kwietnia 2016 roku  (Dz.U. z 2019 r. poz. 730):

Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu
następuje nieodpłatnie (jest zwolnione z opłat).

 

Standard teleporady POZ

 • Teleporady udzielane są przez lekarzy poz oraz przez pielęgniarki poz i położne poz,
  w zakresie ich kompetencji.
 • Teleporady w Miejskiej Przychodni Lekarskiej Nr III NZOZ Sp. z o. udzielanie są za pośrednictwem połączeń telefonicznych.
 • Aby zamówić teleporadę pacjent rejesrtuje się telefonicznie pod numerem 14 688 90 20 (poradnia ogólna) lub 14 688 90 21 (poradnia dla dzieci) lub elektronicznie za pośrednictwem formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej przychodnia-tarnow.eu .
 • Jeżeli pacjent jest zarejestrowany na wizytę a chciałby skorzystać z teleporady może to zgłosić pod numerem telefonu 14 688 90 20 (poradnia ogólna) lub 14 688 9021 (poradnia dla dzieci).
 • Pracownik odpowiedzialny za rejestrację:
  • rozpoznaje potrzebę zdrowotną pacjenta,
  • weryfikuje możliwość udzielenia świadczenia w POZ,
  • informuje pacjenta, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada.
 • Wszystkie teleporady przeprowadzane są w warunkach gwarantujących poufność,
  z zapewnieniem braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku
  z udzieleniem teleporady.
 • Każda przeprowadzona teleporada jest odnotowywana w dokumentacji medycznej pacjenta.
 • Lekarz poz/pielęgniarka poz/położna poz kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym przez rejestrację terminie wizyty.
 • Lekarz poz/pielęgniarka poz/położna poz podejmuje trzykrotnie próbę kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut.
 • W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady.
 • W przypadku braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady wizyta zostaje anulowana a pacjent zobowiązany jest ponownie zarejestrować się na wizytę.
 • Przed teleporadą lekarz poz/pielęgniarka poz/położna poz potwierdza tożsamość pacjenta. Może to zrobić na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru lekarza poz/pielęgniarki poz/położnej poz.
 • Podczas teleporady lekarz poz/pielęgniarkapoz/położna poz dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa lub inne świadczenie medyczne. W przypadku gdy problem, z którym zgłosił się pacjent uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, lekarz poz/pielęgniarka poz/położna poz wskazuje na konieczność wizyty w placówce.
 • Wizyty osobiste są realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

 

Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

 

 • W ramach teleporady, jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. recepta, skierowanie lub zwolnienie lekarskie), a także dokumentów wystawionych w formie papierowej, które są do odbioru w rejestracji przychodni- parter.
 • Zachęcamy pacjentów do aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), z uwagi na możliwości z nim związane, m.in. dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta.
 • Lekarz podczas teleporady udziela instrukcji realizacji e-recepty, e-skierowania,
  e-zlecenia na wyroby medyczne oraz informuje o sposobie realizacji badań dodatkowych, w szczególności badań laboratoryjnych lub obrazowych.