Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów

„Miejskiej Przychodni Lekarskiej Nr III Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. 33-100 Tarnów ul Wałowa 22”

 1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „Miejska Przychodnia Lekarska Nr III Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. 33-100 Tarnów ul Wałowa 22”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Miejska Przychodnia Lekarska Nr III Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. 33-100 Tarnów ul Wałowa 22 lub telefonując pod numer: 14 6889 022.
 2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Inspektor Ochrony Danych: Karol Zyznar- e-mail wislocka@is.net.pl

Szanowni Państwo

Przed skorzystaniem z systemu e-rejestracji prosimy o zapoznanie się z poniższymi uwagami:

Pierwsza rejestracja w systemie.

Jeśli korzystają Państwo po raz pierwszy  z systemu  e- rejestracji:

 • prosimy zapisać !!!   login i hasło.
 • prosimy podać prawdziwe dane osobowe. Podanie przypadkowego PESELA może uniemożliwić innemu pacjentowi założenie konta.

Rejestracja niepełnoletniego dziecko.

Jeśli rejestrują Państwo niepełnoletnie dziecko proszę wprowadzić dane dziecka  a nie własne.

Potwierdzenie e- rejestracji

 • Jeśli posiadają Państwo smartfon z dostępem do własnego e-maila nie trzeba drukować potwierdzenia wizyty.
 • Jeśli nie proszę wydrukować potwierdzenie e- rejestracji.

E-recepty

 • System pozwala na zamawianie recept na leki stosowane przewlekle.
 • Prosimy zamawiać recepty w dni powszednie w godzinach 7:00- 17:00.
 • Po zamówieniu recept prosimy wysłać e-mail z działu kontakt na stronie internetowej z informacją o zamówieniu recept.

Problemy z e-rejestracją

 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z e-rejestracją lub zamówieniem recept prosimy wysłać do nas e-mail z działu kontakt na stronie internetowej.
 • Skontaktujemy się z Państwem celem rozwiązania problemu.
 • Informacja pozwoli nam również na zidentyfikowanie nieprawidłowości w systemie.

 System jest ciągle modernizowany i doskonalony aby zapewnić obsługę pacjentów na najwyższym poziomie.
Państwa uwagi pozwolą nam na wprowadzenie korekt.