Szanowni Państwo,

Przed szczepieniem prosimy pobrać oraz wypełnić Kwestionariusz (link poniżej)

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

deklaracja

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów

„Miejskiej Przychodni Lekarskiej Nr III Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. 33-100 Tarnów ul Wałowa 22”

 1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „Miejska Przychodnia Lekarska Nr III Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. 33-100 Tarnów ul Wałowa 22”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Miejska Przychodnia Lekarska Nr III Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. 33-100 Tarnów ul Wałowa 22 lub telefonując pod numer: 14 6889 022.
 2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Inspektor Ochrony Danych: Karol Zyznar – e-mail: wislocka@mm.pl

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym.

 1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „Miejska Przychodnia Lekarska Nr III NZOZ Sp. z o. o. w Tarnowie ul. Wałowa 22, zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:33-100 Tarnów ul. Wałowa 22 lub telefonując pod numer:14 68 89 022. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych: Karol Zyznar, pisząc na adres: wislocka@mm.pl
 2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Przychodni. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogę wjazdową do przychodni, drogi wewnętrzne oraz parkingi znajdujące się na terenie przychodni, wejścia do budynków a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków przychodni.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. *W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.