Do pobrania:

deklaracja

Prawa pacjenta:

Dziennik Ustaw – rok 2017, nr 0, poz. 1318 z dnia 2017-07-04

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1318/1

Wszelkich informacji w sprawie dostępu pacjentów do dokumentacji medycznej udziela rejestracja.

Opieka całodobowa:

Specjalistyczny Szpital im E. Szczeklika w Tarnowie

Szpitalna 13 Tarnów

Szpital Wojewódzki im Św. Łukasza w Tarnowie

ul. Szpitalna 178a

„PROGRAMY DYSPANSERYJNE, PROMOCJA ZDROWIA, EDUKACJA”

Edukacja pacjentów- gabinet zabiegowy

1 środa miesiąca od 14:00-16:00- nadciśnienie tętnicze

2 środa miesiąca od 14:00-16:00- cukrzyca, otyłość

Lekarze udzielają porad telefonicznych codziennie w godzinach pracy.

W sprawie skarg i wniosków Prezes Zarządu przyjmuje w każdą środę w godzinach 12:00-13:00.

Książka skarg i wniosków znajduje się w rejestracji