Do pobrania:

deklaracja

 

 

Informacje dodatkowe:

Lekarze udzielają porad telefonicznych codziennie w godzinach pracy.

Wszelkich informacji w sprawie dostępu pacjentów do dokumentacji medycznej udziela rejestracja.

W sprawie skarg i wniosków Prezes Zarządu przyjmuje w każdą środę w godzinach 12:00-13:00.
Książka skarg i wniosków znajduje się w rejestracji

W związku z „Ustawą  o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679” z 27 kwietnia 2016 roku  (Dz.U. z 2019 r. poz. 730):

Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu
następuje nieodpłatnie (jest zwolnione z opłat).