MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR III NZOZ Sp. z o.o.
w Tarnowie

ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ PROGRAMU:

„Program szczepień ochronnych w populacji szczególnie zagrożonej-szczepienia
przeciw grypie u kobiet i mężczyzn od 65 roku życia”

finansowany przez Urząd Miasta Tarnowa.

 

MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR III NZOZ Sp. z o.o.
w Tarnowie

zaprasza na bezpłatny program:

„Program szczepień ochronnych w populacji szczególnie zagrożonej-szczepienia
przeciw grypie u kobiet i mężczyzn od 65 roku życia”

finansowany przez Urząd Miasta Tarnowa.

Z programu mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy miasta Tarnowa od 65 roku:

* prosimy zgłaszać się z dowodem osobistym

MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR III NZOZ Sp. z o.o.
w Tarnowie

zaprasza na bezpłatny program:

„Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
(miażdżycy, choroby nadciśnieniowej, choroby niedokrwiennej serca oraz cukrzycy)”

finansowany przez Urząd Miasta Tarnowa.

Z programu mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy miasta Tarnowa:

KOBIETY w wieku: — 41-44 lata—   46-49 lat—51-54 lata—56-59 lat

MĘŻCZYŹNI w wieku:— 36-39 lat – 41-44 lata—46-49 lat—51-54 lata

* prosimy zgłaszać się z dowodem osobistym