MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR III
NZOZ Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Wałowa 22

zaprasza na  bezpłatny program:

 „Program zdrowotny dotyczący  profilaktyki
zakażeń pnumokokowych
 w Małopolsce.”

Program realizowany przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego oraz środków finansowych Gminy Miasta Tarnowa

Z programu mogą korzystać dzieci urodzone
przed 1 stycznia 2017 roku mieszkające w Tarnowie.