MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR III
NZOZ Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Wałowa 22

zaprasza na  bezpłatny program:

 „Program wykrywania zakażeń HCV w populacji szczególnego ryzyka na terenie miasta Tarnowa”

finansowany ze środków Gminy Miasta Tarnowa 

Z programu mogą korzystać pełnoletni mieszkańcy Tarnowa

Prosimy zgłosić się z dowodem osobistym. Ilość miejsc ograniczona.