MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR III
NZOZ Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Wałowa 22

zaprasza na

BEZPŁATNY

 „Program szczepień ochronnych w populacji szczególnie zagrożonej-szczepienia
przeciw grypie u kobiet i mężczyzn od 65 roku życia”

 finansowany przez Urząd Miasta Tarnowa.

Z programu mogą korzystać mieszkańcy miasta Tarnowa od 65 roku życia.
(prosimy zgłaszać się z dowodem osobistym)

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD 14 WRZEŚNIA 2018 ROKU

 I l o ś ć    b e z p ł a t n y c h   s z c z e p i o n e k    o g r a n i c z o n a.