MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR III
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka  z Ograniczoną Odpowiedzialnością
w Tarnowie ul. Wałowa 22

zaprasza na  bezpłatny program:

 „Program wykrywania zakażeń HCV w populacji szczególnego ryzyka na terenie miasta Tarnowa”

finansowany przez Gminę Miasta Tarnowa

 

Z programu mogą korzystać pełnoletni mieszkańcy Tarnowa

Prosimy zgłosić się z dowodem osobistym.
Ilość miejsc ograniczona.